browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Collendo folgos

Posted by on 13 febrero, 2011


Volvo de novo co proxecto de bitácora. Despois de varios anos de inactividade emitindo volve con novos folgos, novas ideas e novas inquedanzas. Renace coma a ave fénix, pero iso si…de a pouquiño.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *